Časopis Speleo

Časopis Speleo byl informačním periodikem, vydávaným ČSS od roku 1990 do roku 2019 v rozsahu 1–3 čísel ročně. Celkem bylo vydáno 77 čísel.

Speleo je členěno do několika základních stálých rubrik:

  • Aktuální informace – sdělení o činnosti ČSS;
  • Domácí lokality – informace o speleologickém dění v ČR;
  • Zahraniční akce – informace o výzkumných speleologických expedicích v zahraničí;
  • Pseudokras a historické podzemí – informace o dění v nekrasových lokalitách.

Dalšími nepravidelnými rubrikami jsou:

  • Trocha historie – zapomenuté nebo obtížně dostupné speleologické zprávy a články o významných lokalitách i osobnostech;
  • Technika a zprávy SZS – technické metody při průzkumu jeskyní, moderní trendy doma i v zahraničí, technika průzkumu jeskyní, speleoalpinismus, speleopotápění, moderní postupy v záchranářské praxi, aplikace nových metod v dokumentaci, měřictví a mapování;
  • Výročí a vzpomínky – společenská kronika zaměřená na osobnosti jeskyňářského výzkumu i průzkumu;
  • Listárna a krátké zprávy – zprávy a novinky ze zahraničí;
  • Literatura a recenze – stručné recenze publikací a časopisů týkajících se různých aspektů podzemního světa a bibliografie autorů i periodik.
Níže jsou vyvěšeny plné verze jednotlivých čísel. Do č. 32 (kromě č. 17) jsou k dispozici v .htm prohlížecím plnotextovém formátu, který je zde ke stažení v podobě formátu zip., novější čísla je možné stáhnout v běžném formátu .pdf.

Chcete-li přejít na nabídku doprodávaných kusů, klikněte ZDE.

rok číslo náhled číslo náhled číslo náhled
2019 76 11343 77 11344


2018 73 8064 74 8151 75
10915
2017 70 6640 71 6641 72 6931
2016 69 56902015 66 4289 67 5040 68 5306
2014 64 2781 65 2818

2013 61 PDF 62 PDF 63 PDF
2012 59 PDF 60 PDF

2011 57 PDF 58 PDF

2010 54 PDF 55 PDF 56 PDF
2009 53 PDF2008 50 PDF 51 PDF 52 PDF
2007 47 PDF 48 PDF 49 PDF
2006 44 PDF 45 PDF 46 PDF
2005 41 PDF 42 PDF 43 PDF
2004 38 PDF 39 PDF 40 PDF
2003 35 PDF 36 PDF 37 PDF
2002 32 PDF 33 PDF 34 PDF
2001 29 PDF 30 PDF 31 PDF
2000 26 PDF 27 PDF 28 PDF

23 PDF 24 PDF 25 PDF

20 PDF 21 PDF 22 PDF

17 PDF 18 PDF 19 PDF

14 PDF 15 PDF 16 PDF

11 PDF 12 PDF 13 PDF

8 PDF 9 PDF 10 PDF

5 PDF 6 PDF 7 PDF

2 PDF 3 PDF 4 PDF

1 PDF