Časopis Speleo

Speleo je informační periodikum, které vydává ČSS již od roku 1990 v rozsahu 1–3 čísel ročně. Hlavním cílem je informovat členy České speleologické společnosti i veřejnost o aktuálním dění na poli speleologie, o výzkumu, průzkumu, využívání a ochraně jeskyní i ostatních krasových útvarů, jako mimořádně významných přírodních fenoménů.

===>Obsahy jednotlivých čísel od č. 44 do č. 68 - kromě č. 51 a č. 61, v nichž jsou Zprávy o činnosti ČSS k příslušným valným hromadám ČSS.

Speleo je členěno do několika základních stálých rubrik:

  • Aktuální informace – sdělení o činnosti ČSS.
  • Domácí lokality – informace o speleologickém dění v ČR.
  • Zahraniční akce – informace o výzkumných speleologických expedicích v zahraničí.
  • Pseudokras a historické podzemí – informace o dění v nekrasových lokalitách.

Příspěvky jsou doprovázeny mapkami, fotografiemi, pérovkami a tabulkami. Významnější příspěvky mají anglická abstrakta a jsou zahrnuty do mezinárodní databáze Cave Research Abstract.

Rozsah dalších pravidelných rubrik závisí na aktuálním počtu příspěvků:

  • Trocha historie – zapomenuté nebo obtížně dostupné speleologické zprávy a články o významných lokalitách i osobnostech
  • Technika a zprávy SZS – technické metody při průzkumu jeskyní, moderní trendy doma i v zahraničí, technika průzkumu jeskyní, jako je speleoalpinismus a speleopotápění i moderní postupy v záchranářské praxi, v neposlední řadě aplikace nových metod např. v dokumentaci, v měřictví a mapování
  • Výročí a vzpomínky – společenská kronika zaměřená na osobnosti jeskyňářského výzkumu i průzkumu
  • Listárna a krátké zprávy – zprávy a novinky ze zahraničí
  • Literatura a recenze – stručné recenze publikací a časopisů týkajících se různých aspektů podzemního světa a bibliografie autorů i periodik

Speleo dostávají zdarma všichni členové ČSS, povinné výtisky jsou rozesílány knihovnám a dalším zájemcům v ČR a partnerským organizacím v zahraničí.

V tabulce naleznete náhledy titulních stránek a obsahy jednotlivých čísel. Chcete-li přejít na prodejní nabídku tištěných verzí, klikněte ZDE.


Online verze od r. 2020

online 2/2021

online 1/2020


Tištěná verze do r. 2019

rok číslo náhled číslo náhled číslo náhled
2019 76 11339 77 11340

2018 73 6933 74 8149 75 11338
2017 70 5784 71 6638 72 6811
2016 69 56882015 66 4288 67 5038 68 5304
2014 64 2783 65 2817

2013 62 6062v.jpg 63 6063v.jpg

2012 60 6060v.jpg 61 6061v.jpg

2011 57 6057v.jpg 58 6058v.jpg 59 6058v.jpg
2010 54 6054v.jpg 55 6055v.jpg 56 6056v.jpg
2009 53 6053v.jpg2008 50 6050v.jpg 51 6051v.jpg 52 6052v.jpg
2007 47 6047v.jpg 48 6048v.jpg 49 6049v.jpg
2006 44 6044v.jpg 45 6045v.jpg 46 6046v.jpg
2005 41 6041v.jpg 42 6042v.jpg 43 6043v.jpg
2004 38 6038v.jpg 39 6039v.jpg 40 6040v.jpg
2003 35 6035v.jpg 36 6036v.jpg 37 6037v.jpg
2002 32 6032v.jpg 33 6033v.jpg 34 6034v.jpg
2001 29 6029v.jpg 30 6030v.jpg 31 6031v.jpg
2000 26 6026v.jpg 27 6027v.jpg 28 6028v.jpg

23 6023v.jpg 24 6024v.jpg 25 6025v.jpg

20 6020v.jpg 21 6021v.jpg 22 6022v.jpg

17 6017v.jpg 18 6018v.jpg 19 6019v.jpg
  14 6014v.jpg 15 6015v.jpg 16 6016v.jpg

11 6011v.jpg 12 6012v.jpg 13 6013v.jpg

8 6008v.jpg 9 6009v.jpg 10 6010v.jpg

5 6005v.jpg 6 6006v.jpg 7 6007v.jpg

2 6002v.jpg 3 6003v.jpg 4 6004v.jpg

1 6001v.jpg