Pokyny pro autory

Česká speleologická společnost nabízí svým členů i ostatním zájemcům možnost publikovat ve svých periodikách (časopis eSpeleo, sborník Speleofórum). Jsou přijímány články, jejichž obsah souvisí s cíli a posláním ČSS nebo se speleologií obecně. O uveřejnění článku rozhoduje ediční rada ČSS.

Zaslání ediční radě

  • Příspěvky zasílejte na adresu redakce@speleo.cz. Prosíme všechny autory, pokud nedostanou potvrzení o převzetí příspěvku, aby se nám na uvedenou adresu ozvali a ujistili se, že byl skutečně příspěvek doručen a redakcí převzat.
  • Vlastní text příspěvku je zaslán v textovém souboru běžně užívaného formátu, přednostně ve formátu *.doc nebo *.rtf. Nevkládejte do textu přílohy.
  • Samostatné přílohy (fotografie, kresby, grafy, mapy) se přidávají do téhož e-mailu, jako je soubor s textem, lze je zaslat dalšími e-maily nebo je vložit sbalené do archívu *.zip. V případě velkého datového objemu je vhodnější vložit text vlastního příspěvku do e-mailu a přílohy zaslat cestou datové úschovny, např. http://www.uschovna.cz/.

Přílohy k příspěvku

  • Přílohy se označují příjmením autora nebo významným prvkem z názvu článku a pořadovým číslem – např. Xibalba_foto_1, aby byly jednoznačně identifikovatelné.
  • Přílohy musí být dodány v kvalitě přiměřené jejich určení k tisku: Plány a mapy dodávejte naskenované pro text na 300 dpi (lépe 400 dpi) při tiskové velikosti 1:1; fotografie na obálku má rozměr minimálně 305 × 214 mm / 400dpi; Formáty obrázků a fotografií: *.tif, *.jpg; Formáty vektorových obrázků: *.eps, *.ai nebo *.cdr; Mapy popisujte dostatečně velkým písmem, které bude čitelné i po zmenšení (velikost typů / písmenek po zmenšení by měla být alespoň 1,5 mm).

Rozšířené pokyny pro autory Speleofóra s komentářem a uvedením nejčastějších chyb najdete zde.

Autorská práva

Pokud chcete publikovat cokoliv převzatého, musí to být odsouhlaseno vydavatelem, autorem nebo jeho zákonnými dědici a sděleno editorům v písemné podobě. Vyhneme se tak případným sporům. Pozor dejte zejména na převzaté topografické či jiné mapy (Kartografia, ShoCart, Česká geologická služba apod.), a to i v podkladu obrázku či mapy. Za použití se platí a vydavatelé si to patřičně hlídají. Copyright platí 70 let, tedy bez souhlasu a bez úpravy je možno přetiskovat práce, jejichž autoři zemřeli před rokem 1947 (pro rok 2017).

Předložením konečné verze rukopisu, upraveného podle připomínek recenzentů nebo členů ediční rady, autor uzavírá s Českou speleologickou společností licenční smlouvu a poskytuje tomuto vydavateli nevýhradní licenci na šíření svého příspěvku, resp. fotografií, v tištěné podobě i publikaci příspěvku na internetu. Pro vystavení na internetu bude rozlišení fotografií a obrázků sníženo. Práva vydavatele se vztahují pouze ke grafické podobě příspěvku jako celku, tedy k jeho grafickému uspořádání s vloženými obrázky.

Získání ISBN pro autorskou publikaci

Od roku 2013 je možné žádat přidělení ISBN od vydavatele Česká speleologická společnost, a to podle poznámek k přidělování ISBN odesláním vyplněného formuláře sekretariátu ČSS, s nímž se vše podrobně dohodne. Přidělování čísel ISBN je touto cestou určeno pouze členům ČSS a jejich odborným publikacím věnovaným speleologii. Podrobnosti k přidělení ISBN najdete v oddělení Dokumenty.