Edice Knihovna ČSS

Česká speleologická společnost vydává řadu vlastních publikací v rámci speciální ediční řady Knihovna ČSS. První svazek vyšel v roce 1986, zatím poslední svazek č. 38 v roce 2002. Po kliknutí se zobrazí obsahy jednotlivých publikací (u některých nebyl obsah autory vypracován).

svazek autor název náhled vydání
1
Studijní texty Speleolog 1.stupně (1. část) 1001v.jpg Praha 1986
2 Jan Vítek Bibliografie pseudokrasu v ČSR 1002v.jpg Praha 1986
3
Studijní texty Speleolog 1.stupně (2. část) 1003v.jpg Praha 1986
4 F. Šmikmátor Úvod do jednolanové techniky 1004v.jpg Praha 1987
5
Průvodce k exkurzím III. sympozia o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy 1005v.jpg Praha 1987
6
III. sympozium o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy 1006v.jpg Praha 1987
7 Igor Audy Fotografování v podzemí 1007v.jpg Praha 1988
8 J. Hromas, J. Weigel Základy speleologického mapování 1008v.jpg Praha 1988
9
II. seminář o historickém podzemí Stříbro 1987 1009v.jpg Praha 1988
10 Sborník referátů 2. sympozium o pseudokrasu - Janovičky 1010v.jpg Praha 1988
11 H. Havel Základní organizace ČSS 6-08 Dagmar v Brně 1973-1988 1011v.jpg Praha 1988
12 M. Vrána Jeskynní výzkum u Březiny 1012v.jpg Praha 1988
13 Sborník příspěvků Vědecký program 2. sjezdu ČSS 1013v.jpg Praha 1989
14 H. Havel Přehled průzkumných prací a jejich výsledky v historii Moravského krasu 1014v.jpg Praha 1989
15 Průvodce k exkurzím Setkání speleologů v Jizerských horách Liberec 21. 9. - 24. 9. 1989 1015v.jpg Praha 1989
16 Derek Ford Charakteristika jeskynních systémů vzniklých rozpouštěním v karbonátech 1016v.jpg Praha 1989
17
4. sympozium o historickém podzemí Mariánské Lázně 29. 9. - 1. 10. 1989 1017v.jpg Praha 1989
18 J. Wagner a kol. Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí 1018v.jpg Praha 1990
19 F. Travěnec Bibliografie Hranického krasu 1019v.jpg Praha 1990
20
Příručka mapování pseudokrasu 1020v.jpg Praha 1990
21 V. Cílek Krasové sedimenty 1022v.jpg Praha 1993
22 R. Matýsek Speleoalpinismus 1021v.jpg Ostrava 1994
23 Sborník referátů IV. sympozium o pseudokrasu Podolánky 1990 1023v.jpg Praha 1990
24 ed. J. Řehák Kras Sudet, IV. sympozium o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy 1024v.jpg Praha 1993
25 ed. V. Cílek Svět v podzemí, sborník příspěvků z 1. Národního speleologického kongresu ČSS v Jedovnici 25 .- 27. 11. 1994 1025v.jpg Praha 1995
26 K. L. Kukla Podzemní Praha, dobrodružné romanetto z hlubin a bludiště pražského podsvětí 1026v.jpg Praha 1995
27 ed. V. Cílek Podzemní Praha, soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie 1027v.jpg Praha 1995
28 ed. R. Zatloukal Speleologie na Holštejnsku, výzkumy v letech 1966-1996 1028v.jpg Brno 1996
29 ed. V. Cílek Archeologie a jeskyně, sborník věnovaný památce archeologa F. Proška (1922-1958) 1029v.jpg Praha 1997
30 eds. L. Pecka, R. Živor Tetín speleologický a historický, sborník příspěvků k 20. výročí objevu jeskyně Martina a vzniku speleologické skupiny Tetín 1030v.jpg Praha 1996
31 V. Ložek AJ. Vašátko Měkkýši Národního parku Podyjí 1031v.jpg Praha 1997
32 eds. V. Cílek, J. Kopecký Pískovcový fenomén - klima, život a reliéf 1032v.jpg Praha - Broumov 1998
33 J. Hromas, J. Weigel Základy speleologického mapování, 2. doplněné vydání 1033v.jpg Praha 1997
34 I. a M. Audy Fotografování v podzemí 1034v.jpg Praha 1998
35 kolektiv Pseudokrasový sborník 1 1035v.jpg Praha 1999
36 eds. V. Cílek, P. Bosák Zlatý Kůň 1036v.jpg Praha 2000
37 eds. J. Adamovič, V. Cílek Pseudokrasový sborník 2 - Železivce 1037v.jpg Praha 2002
38 eds. J. Adamovič, V. Cílek Železivce české křídové pánve - katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí 1038v.jpg Praha 2002