Stalagmit

Stalagmit byl prvním zpravodajem vydávaným Českou speleologickou společností a předchůdcem časopisu Speleo. V letech 1979 až 1985 vyšlo osmnáct čísel (dvojčísel) a jedna zvláštní příloha Fosilní kras. Stalagmit vycházel nepravidelně. Nejvíce čísel, čtyři, vyšlo v letech 1980 a 1985. Naopak v roce 1984 vyšlo pouze jedno číslo. Všechna čísla jsou v digitálním formátu ke stažení v členské sekci.