Jak inzerovat v publikacích ČSS

Česká speleologická společnost nabízí možnost inzerce na www.speleo.cz, v časopise Speleo a ve sborníku Speleofórum.

Je přijímána pouze inzerce, jejíž obsah není v rozporu s cíli a posláním ČSS, neodporuje platným zákonům, stanovám a ostatním interním předpisům ČSS. O uveřejnění reklamy rozhoduje a podrobnosti poskytne ediční rada.

Ceník inzerce byl stanoven s platností od 16.12. 2008 takto

speleo.cz

  • reklamní baner na titulní stranu nebo umístění loga či odkazu do sekce sponzoři – 300 Kč/měsíc

časopis eSpeleo

  • jedna strana A5 v jednom čísle - 5 000 Kč
  • třetí strana obálky, formát A5 v jednom čísle - 10 000 Kč

sborník Speleofórum

  • jedna strana A4 v jednom ročníku - 10 000 Kč
  • třetí strana obálky, formát A4 v jednom ročníku - 20 000 Kč

V případě menší plochy je částka poměrně krácena. Ceny nezahrnují vytvoření reklamy.