110. výročí narození Jána Majka

2127

Pri príležitosti 110. narodenín Jána Majka, objaviteľa Domice i mnohých iných slovenských jaskýň, a nestora slovenského praktického jaskyniarstva, sa dne 17.9.2010 v Domici zišla vzácna spoločnosť. 90 rodákov Jána Majka, členovia jeho rodiny, starosta obce Dolná Streda pri Seredi, prasynovec Miloš Majko - tí všetci vzdali v Majkovom dóme hold slávnemu rodákovi. Pamätnú tabuľu objaviteľovi odhalil jeho vlastný, dnes už 98-ročný brat František Majko, niekdajší správca Domice, a dlhoročný spolupracovník. Podujatie, ktoré zorganizoval prasynovec jaskyniarskej legendy Miloš Majko, na ktorom sa zúčastnil dlhoročný významný jaskyniar a niekdajší vedúci Speleoklubu Jána Majku - Gustáv Stibrányi, i terajší správca jaskyne Ottó Lörincz, bolo veľmi príjemné, miestami až dojímavé.

Bratovi Jána Majka, Františkovi, i všetkým dolnostredským rodákom objaviteľa Domice sme predstavili posledné známe jaskyniarske relikvie - ťažké kladivo, a takmer 1 m dlhý, 20 mm banský vrták - po významnom Slovákovi Majkovi, ktoré sme našli pri znovuotvorení vyše päťdesiat rokov zavalenej Kečovskej vyvieračky III. Ján Majko ju objavoval so svojimi spolupracovníkmi. Kladivo používame dodnes pri prolongačných prácach, len sme na ňom vymenili porisko. Ručný spôsob, akým v tých časoch Majkovci vŕtali do rigidného krinoidového vápenca 80 cm dlhé diery, dodnes vyráža dych, a pravdepodobne by to súčasní jaskyniari neboli schopní zvládnuť ani fyzicky, ani pokiaľ ide o trpezlivosť, techniku a precíznosť.

Gabriel Lešinský

Životopis Jána Majka lze nalézt na http://www.osobnosti.sk.