2017_Výročí 35.let SZS / nová stanice v Rudici

S oslavami 35.let od založení Speleologické záchranné služby proběhlo 20.5. slavnostní otevření nové společné stanice SDH Rudice a SZS Morava.

Vše se uskutečnilo v geografickém středu Moravského krasu v obci Rudice. Mezi početnými účastníky akce nechyběli speleo-záchranáři SZS stanice Čechy, samozřejmě členové SDH Rudice, Habrůvka a okolních obcí i zástupci široké veřejnosti. Hlavní organizátoři přivítali významné zástupce HZS ČR i JMK, zástupce České speleologické společnosti, dále pak delegáty rakouského hasičského záchanného sboru z Fallbachu, zástupce Báňského úřadu Brno, Správy jeskyní Moravského krasu, Správy CHKO MK a další...mezi nejvýznamější hosty patřil pan Svatopluk Cigánek, jeden ze zakladatelů SZS v ČR.

Úvodní slovo patřilo panu Vlastimilu Jeřábkovi (SDH Rudice), který ve 14:00hod zahájil celou akci. Následoval projev starosty obce Rudice a zároveň současného náčelníka SZS ČSS pana Romana Šebely a dále pokračovaly krátké projevy zúčastněných zástupců organizací, delegátů z rakouska, atd... Po úvodu proběhlo slavnostní přestřižení pásky, požehnání stanici farářem Trmačem z jedovnické farnosti a následoval podpis spolupráce složek.

Akce pokračovala prohlídkou celé stanice a jejího vybavení. Pro všechny návštěvníky akce zde byly připraveny ukázky výbavy speleozáchranářů, hasičů. Promítaly se ukázky z cvičných akcí v podzemí.

Po celou dobu trvání akce všichni s radostí využívali naprosto skvěle připraveného občerstvení. Oficiální akce byla 17:30hod ukončena, nicméně ta neoficiální pokračovala pod taktovkou jeskyňářů a hasičů do kuropění.

Stavba stanice a Poděkování /R.Šebela

 (upraveno /vloženo - stanice Morava, Bělehrádek)