Ke stažení

Uvolňovací uzel - "housenka"

Při používání uvolňovacích uzlů, zveřejněných v různých publikacích, jsme se při cvičení SZS potýkali s jejich určitou nedokonalostí: pokud je použijete například k deviaci nosítek, pak při uvolňování uzlů a při postupném prodloužení deviace může dojít i k úplnému zrušení této deviace (následkem vypadnutí smyce z horní karabiny) namísto pouhého jejího prodloužení.

více

Záchrana osoby visící na laně

Záchranu na laně i jiné dovednosti se můžete naučit, nebo zdokonalit, na cvičení SZS stanice Čechy, každoročně pořádané pro členy ČSS v lokalitě lomu na Chlumu u Srbska třetí červnovou sobotu od 10 hodin a nebo na cvičeních stanice Morava, popř. na lezeckém dnu v Moravském krasu, sleduj sekci Plánované akce SZS...

více

Nové použití dvojitého rybářského uzlu

Dvojitý rybářský uzel většina jeskyňářů používá k spojení dvou lan, ale lze ho použít i jako uzel kotvící.

více

Nový způsob navazování smyček

Většina autorů a prospektů nás seznamuje se základním způsobem navazování popruhové smyčky pomocí prusíku (viz obr.č.1).

více

Uzel bez napětí

Při používání běžných uzlů (osmičkový, devítkový apod.) i při dokonalém srovnání pramenů lana a správném uvázání, dochází k podstatnému snížení pevnosti lana cca o 30 – 50 procent.

více

Porovnání českých lan pro speleologii

Prvé hodnocení lan se konalo 22. 6. 2002 v rámci součinostního cvičení pořádaného Vodní záchrannou službou Kladno, kterého se kromě SZS č.1 Český kras zúčastnili členové Civilní ochrany, Paramedici Rychlé záchranné služby, kynologové a dobrovolní hasiči.

více

Sestup po laně (slaňování)

Musíme si uvědomit, že slaňování je jediná činnost na laně, kdy jsme zavěšeni pouze v jedné pomůcce (nepočítá se pomocná smyčka).

více

Výstup po laně

je vyvinuto několik výstupových metod pro různé typy pomůcek (Jümar, GIBBS, BO-GIBBS, blokanty PETZL, atd.) a pro různé charaktery propastí (dlouhé vertikály bez mezikotvení, členitý terén s množstvím přepínek, atd.).

více

Speleologická technika a pomůcky

Pro pohyb záchranářů ve vertikální úsecích jeskyní nebo šachet, se používá tzv. jednolanové techniky (SRT - Single Rope Technique).

více