Činnost Speleologické záchranné služby

5438Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti byla zřízena v roce 1982 jako dobrovolná specializovaná složka České speleologické společnosti. Jejím posláním je:

 • poskytnout neprodlenou a kvalifikovanou pomoc v případě nehody v jeskyních nebo jiných extrémních podmínkách, na něž je materiálně i odborně připravena
 • spolupracovat při záchranných akcích v případě přírodních katastrof a stavech ohrožení životů a majetku na základě vyzvání složek Integrovaného záchranného systému České republiky jehož je součástí
 • provádět prevence proti vzniku nehod při pobytu v podzemí. Vzhledem k existujícímu objektivnímu nebezpečí, které jeskyňáře vždy při jejich pobytu v podzemí provází (chlad, tma, hloubky, zatopení, padající kamení apod.) se jej SZS snaží v co největší míře eliminovat. K tomuto účelu SZS organizuje a provádí následující aktivity:
  • zabezpečování nebezpečných partií konkrétních lokalit
  • organizace sportovních akcí a akcí zaměřených na nácvik jednolanové techniky a záchrany z lana
  • organizace seminářů poskytování první pomoci v případě nehody
  • zřízení přírodního lezeckého trenažéru pro nácvik jednolanové techniky a záchranářských technik
  • publikační osvětovou činnost

Působí v ní vybraní zkušení speleologové, kteří procházejí lezeckým a zdravotnickým výcvikem a jsou schopni v případě potřeby poskytnout kvalifikovanou pomoc. Díky dlouholetým zkušenostem a pravidelnému nácviku velmi dobře ovládají vyproštění zraněného z těžko přístupných podzemních prostor. Tyto zkušenosti předávají členům lezeckých družstev Hasičského záchranného sboru s nímž SZS úzce spolupracuje. Speleologická záchranná služba je tvořena 30 členy ve dvou stanicích s působností v oblastech Čechy a Morava.

Speleologická záchranná služba
Speleologická záchranná služba