Poděkování

Děkujeme všem, jenž jakýmkoliv způsobem podpořili činnost Speleologické záchranné služby, přispěli ke zvyšení úrovně technické, odborné a materiální vybavenosti, čímž pomohli ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků podzemí.

Jsou to zejména:

Sponzoři:

Partneři a podporovatelé: