2019_SZS obdržela medaili HZS ČR

Speleologická záchranná služba ČSS obdržela medaili HZS ČR k 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Medaili na dodatečném předání 20.3. osobně převzal předseda ČSS Marek Audy z rukou brig. generála Františka Zadiny.

Medaile si převzali jak vybraní příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, tak řada osobností z veřejného i soukromého sektoru, které se zasloužily o rozvoj HZS ČR, a které ho v rámci své činnosti dlouhodobě podporují a pomáhají mu při jeho práci.

“Přijměte tyto medaile jako naše poděkování za Vaši práci ve prospěch HZS ČR a hlavně občanů této země. Vy všichni máte velkou zásluhu na tom, že integrovaný záchranný systém ČR funguje na vysoké úrovni. Chtěl bych Vám poděkovat nejen za tuto práci, ale i za podporu, kterou hasičům věnujete. Jsem plně přesvědčen, že Vám právem náleží dnešní ocenění. Věřím, že HZS ČR zachováte svou přízeň, “ řekl ve svém projevu generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Info též FB