2021 Nové zásahové vozidlo SDH Rudice Moravský kras

 Dne 4. 9. 2021 proběhlo slavnostní předání nového zásahového vozidla, obcí Rudice zásahové jednotce JSDH Rudice za účasti ČSS SZS stanice Morava.
Nové auto bude sloužit i pro potřeby Speleologické záchranné služby, stanice Morava a pro dopravu vybavení stanice byla i částečně koncipována nástavba auta.

Foto:


                                                                                                                                               (vložil Bělehrádek - SZS Moravský kras)