Aktualizace Pokynů pro autory Speleofóra

 Vážené přispěvatelky a vážení přispěvatelé, tento text jsme zařadili proto, že stav rukopisů pro sborník Speleofórum dodávaných ediční radě se stále nelepší. :-(( Velká většina autorů stále nedodržuje platné a schválené pokyny pro autory, které jsou vyvěšeny na webových stránkách České speleologické společnosti, a které jsou závazné. Není totiž úlohou editorů, aby články dopisovali, přepisovali, upravovali nebo jinak inovativně působili. Ono totiž není snadné se vmyslet do toho, co autor chtěl sdělit, takže mnohdy není možné doplnit pozici obrázku či přílohy v textu nebo citaci ze seznamu literatury na správné místo v textu. U jednoduchých textů převod na požadovanou úpravu většinou není problémem a „revizoři“ textů to dělají bez toho, aby zatěžovali autory.

Každý titul má svoji vlastní úpravu, historii a tradice. Velmi se liší zejména forma citování v textu, styl jak se upravují citace v seznamu literatury, formální úprava názvu, styl jak se uvádějí autoři a jejich příslušnost, atd. Úprava rukopisů proto musí odpovídat pokynům pro autory a zvyklostem, jaké jsou v tom kterém médiu, zde ve sborníku Speleofóra – většinou se stačí podívat do minulého čísla a připravovavný rukopis podle toho upravit. To myslím zvládne i přispěvatel/ka bez jakékoli zkušenosti s psaním podobných textů.

Pokyny pro autory naleznete po rozkliknutí záložky Speleofórum na titulní straně, pak je hledejte v levém sloupci.  Zdraví Vás editoři sborníku Speleofórum.