Aktuálně o 16.mezinárodním speleologickém kongresu

Přesně 1. srpna se otevřela registrace 16. mezinárodního speleologického kongresu. Samotnému spuštění předcházely měsíce intenzivní práce na sestavení 2. cirkuláře, který souhrnnou formou informuje o všech podstatných událostech, které v rámci kongresu proběhnou a zároveň blíže popisuje kompletní nabídku před a po-kongresových exkurzí. Nabídka je opravdu široká a zájemci si mohou vybrat nejen z našich krasových oblastí, ale také ze tří desítek exkurzí pořádaných v celkem osmi zemích střední a východní Evropy. Druhý cirkulář a veškeré informace jsou dostupné na oficiálních kongresových stránkách http://www.speleo2013.com/ , které jsou pravidelně aktualizovány.

Od stejného okamžiku je také možné zasílat příspěvky do kongresového programu, dle uveřejněných kongresových sekcí. Celkem se jedná o 13 řádných a 6 speciálních sekcí, což v konečném důsledku může znamenat stovky až tisíce příspěvků (!), napříč všemi obory, která se zkoumáním krasu a jeskyní zabývají. Pevně věřím, že také česká speleologie bude hojně zastoupena, už proto, že se kongres koná v naší zemi. Oficiálním jazykem je sice angličtina, což může pro někoho představovat problém, ovšem problém, který se dá řešit, např. za pomoci někoho, kdo angličtinu alespoň částečně ovládá. Platí totiž, že chceme-li, aby ostatní porozuměli našim sdělením, nemůžeme doufat, že se všichni kvůli tomu naučí česky, ale můžeme doufat, že se všichni naučí nějakou společnou řeč pro všeobecné porozumění. A tou řečí je dnes bezesporu angličtina.

Na tomto místě musím a rád tak činím - poděkovat všem, kteří nemalou měrou přiložili ruku k dílu, tak, aby tato fáze přípravy kongresu byla úspěšně zvládnuta a registrace spuštěna. Další obrovský kus práce nás teprve čeká, ovšem dosavadní průběh příprav a zejména přístup všech kolegů - spoluorganizátorů dává velkou naději na konečný úspěch celého projektu, který je v centru pozornosti celého speleologického světa.

Zdeněk Motyčka