Komise pro speleoalpinismus a související aktivity

Komisi pro speleoalpinismus a související aktivity zřídilo předsednictvo ČSS za účelem řešení specializovaných úkolů souvisejících s danou činností a to zejména:

  • Monitorování poznatků, trendů, technik a prostředků používaných při speleoalpinismu a souvisejících aktivitách,
  • monitorování legislativy, která by se mohla speleoalpinismu a souvisejících aktivit dotýkat,
  • spolupráce na výchovných a vzdělávacích činnostech pro oblast speleoalpinismu a souvisejících aktivit,
  • odborné poradenství pro členy ČSS a orgány ČSS v otázkách speleoalpinismu a souvisejících aktivit,
  • spolupráce s orgány a subjekty, jejichž činnost se speleoalpinismu a souvisejících aktivit dotýká, či mají obdobné zaměření.
Současné složení komise
předseda
Josef Wagner
člen Jiří Augustýnek
člen Bohuslav Koutecký
člen Mojmír Záviška
člen Pavel Tásler
člen Jiří Antonín
člen Ondřej Belica
člen Jakub Wagner