Činnost komise pro speleoalpinismus

 

Komise pro speleoalpinismus a související aktivity

 

Komisi pro speleoalpinismus a související aktivity zřídilo předsednictvo ČSS za účelem řešení specializovaných úkolů souvisejících s danou činností a to zejména:

 

- monitorování poznatků, trendů, technik a prostředků používaných při speleoalpinismu a souvisejících aktivitách

- monitorování legislativy, která by se mohla speleoalpinismu a souvisejících aktivit dotýkat

- spolupráce na výchovných a vzdělávacích činnostech pro oblast speleoalpinismu a souvisejících aktivit

- odborné poradenství pro členy ČSS a orgány ČSS v otázkách speleoalpinismu a souvisejících aktivit

- spolupráce s orgány a subjekty, jejichž činnost se speleoalpinismu a souvisejících aktivit dotýká, či mají obdobné zaměření