Komise pro speleopotápění

Komisi pro speleopotápění zřídilo předsednictvo ČSS za účelem řešení specializovaných úkolů souvisejících s danou činností a to zejména:

 

- monitorování poznatků, trendů, technik a prostředků používaných při speleopotápění

- monitorování legislativy, která by se mohla speleopotápění dotýkat

- spolupráce na výchovných a vzdělávacích činnostech pro speleopotápění

- odborné poradenství pro členy ČSS a orgány ČSS v otázkách speleopotápění

- spolupráce s orgány a subjekty, jejichž činnost se speleopotápění dotýká, či mají obdobné zaměření

 

Současné složení komise

předseda Libor Čech
člen Ivo Záruba
člen Jiří Hovorka
člen David Čani
člen Michal Guba