Komise pro speleopotápění

Komisi pro speleopotápění zřídilo předsednictvo ČSS za účelem řešení specializovaných úkolů souvisejících s danou činností a to zejména:

  • Monitorování poznatků, trendů, technik a prostředků používaných při speleopotápění,
  • monitorování legislativy, která by se mohla speleopotápění dotýkat,
  • spolupráce na výchovných a vzdělávacích činnostech pro speleopotápění,
  • odborné poradenství pro členy ČSS a orgány ČSS v otázkách speleopotápění,
  • spolupráce s orgány a subjekty, jejichž činnost se speleopotápění dotýká, či mají obdobné zaměření.
Současné složení komise
předseda Libor Čech
člen Ivo Záruba
člen Jiří Hovorka
člen David Čani
člen Michal Guba

Vybrané speleopotápěčské lokality v České republice