Činnost komise pro speleopotápění

1.     Komise pro speleopotápění dokončila poměrně rozsáhlou analýzu výcviku jeskynních potápěčů v ČR v rámci různých výcvikových systémů. Smyslem bylo posoudit, jak nastavit provádění výcviku jeskynních potápěčů v rámci ČSS a jak zapojit již vycvičené a mnohdy poměrně aktivní speleopotápěče do činnosti ČSS

2.     Řada původně plánovaných akcí ze strany komise nebyla uskutečněna, a to hlavně proto, že na lokalitě Hranická propast, kterou chceme významně využívat, probíhají nekonečná jednání s Agenturou pro ochranu přírody ohledně stanovení rozsahu akcí, které budou speleopotápěčům povolovány

3.     Do konce měsíce září 2016 chce komise posoudit a schválit žádosti o rozšíření kvalifikací jeskynních potápěčů ČSS, zejména pro úroveň "Zkušený jeskynní potápěč." Případné žádosti předkládejte na mail: cech@hranickapropast.cz

4.     Vynikající zprávou je, že David Čani ze ZO 7-02 uskutečnil na Hranické propasti ponor do hloubky 180,4 metru. Detaily dodáme co nejdříve. Zatím Davidovi pogratulujme, přičemž nejzásadnějším přínosem jeho ponoru je, že jeho běžná operační hloubka se standardně pohybuje mezi 150 a 180 metry. Je vynikající, že máme potápěče, který je kdykoli schopen působit ve hloubkách, kde průzkum profilu zdaleka není dokončen, a kam se vždy z každé generace adaptují maximálně dva lidé

Libor Čech, 21.8.2016