Další úspěšné Speleofórum

Autor: Zdeněk Motyčka

O víkendu 18. - 20. dubna proběhl ve Sloupu již 27. ročník Speleofóra a 3. ročník odborné konference kras. V rámci obou akcí odeznělo 30 příspěvků prezentujících výsledky průzkumů a výzkumů v uplynulém roce. Již tradičně byly prezentovány objevy v Mexiku, Venezuele, Íránu a Černé Hoře, nově další Černá Hora , Sardinie a Slovinsko. Z domácích lokalit pak zejména objevy v Předmacošském sifonu, Sloupském koridoru Amatérské jeskyně a průzkumy v jeskyni Barová. Na konci Spelofóra byly vyhlášeny a předány tradiční ceny Speleofóra.

Cena za největší objev v ČR - ZO 6-09 Labyrint za objevy v Předmacošském sifonu.

Cena za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí - ZO 1 -10 Speleoaquanaut za objevy v Grotta dek Bue Marino na Sardinii.

Zvláštní cena - Romanu Mlejnkovi a Vratislavu Ouhrabkovi za objevy a dokumentaci v systému Poseidon v Teplických skalách.

Účastníci Speleófora v tradičním hlasování rozhodli o udělení dalších cen.

Cena účastníku SPF za objevy v ČR - opět ZO 6-09 Labyrint za objevy v Předmacošském sifonu.

Cena účastníků SPF za objevy v zahraničí - ZO 6-19 Plánivy za objevy v Kačné Jame ve Slovinsku.

Cena za nejlepší prezentaci - Romanu Groškovi za film Lopač 2007.

Cena za nejlepší poster - ZO 6-19 Plánivy za objevy v Kačné Jame ve Slovinsku.

Cena za nejlepší článek do sborníku - Tomáši Rothovi za článek o Kačne Jame.

Předsednictvo ČSS také poprvé udělilo cenu za nejlepší výroční zprávu o činnosti, kterou získala ZO 5 02 Albeřice.

Posledním oceněním bylo Čestné uznání Filipu Doležalovi za organizaci a realizaci čerpacího pokusu v Lopači.

U příležitosti Speleofóra by vydán tradiční sborník s rekordním obsahem a počtem stran, který je k dostání na sekretariátu ČSS. Samotného Speleofóra se zúčastnilo 352 platících účastníku, což společně s hosty a organizátory představuje cca 400 osob. Organizační zajištění měla jako v minulém roce na starosti ZO 6-16 Tartaros a tohoto úkolu se zhostila na výbornou o čemž svědčí mnoho pochvalných hlasů a za což jim patří veliké poděkováni. Poděkováni rovněž patřím všem sponzorům a dalším, kteří letos přispěli k bezproblémovému chodu celé akce.