Den otevřených dveří v Ochozské jeskyni dne 25.4. se nekoná

Na základě informace Bedřicha Musílka ze ZO ČSS 6-11 je třeba dementovat informaci o konání Dne otevřených dveří dne 25.4.2010 v Ochozské jeskyni. Informace, převzatá ze zprávy na webu www.jeskynar.cz, byla nepravdivá a nepocházela od výše jmenované ZO. Jeskyní momentálně protéká Hostěnický potok, a proto se o otevření ani neuvažuje.

Omlouváme se za uvedení chybné informace.
Redakce