E-mailové hlasování ZO ČSS

Dnes 18. března 2021 bylo spuštěno e-mailové hlasování ZO ČSS v důsledku odkladu konání valné hromady ČSS - e-maily s dotazem byly zaslány na všechny známé aktivní kontaktní adresy všech ke dnešku aktivních ZO ČSS.

Prosím příslušné členy ČSS, aby nahlédli do příslušných e-mailových schránek.

Veronika