ECRA 2021

 ECRA - valné shromáždění

Ve čtvrtek 28.1.2021 proběhlo jednání zástupců více než dvaceti členských organizací ECRA. Jednání proběhlo virtuálně přes videokonferenci.
Hlavní body programu:
- představení a schválení souhrnné zprávy o činnosti ECRA za období 2016 - 2020
- došlo ke schválení auditu
- proběhla úprava schvalovacího procesu
- byly schváleny úpravy stanov
- za členy byli přijati noví kandidáti
- bylo zvoleno nové vedení "ECRA board"

Na jednu ze dvou pozic kontrolního orgánu "ECRA Board" byl zvolen Náčelník SZS Roman Šebela

 

Odložený meeting ve Španělsku v oblasti Kantábria se má konat v listopadu letošního roku, doufejme, že již za příznivějších podmínek.

 

****

ECRA (European Cave Rescue Association) je nezisková organizace evropských speleologických záchranných služeb.
Účelem ECRA je podporovat výměnu znalostí a zkušeností na poli jeskynní záchrany.
SZS ČSS je členem ECRA od roku 2019.

Info FB