Evropské minerální dny

Michal Hejna a ZO ČSS 1-02 Tetín vás zvou na akci:

Evropské Minerální Dny a Mezinárodní rok jeskyní a krasu

ve Velkolomu Čertovy schody

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody, Muzeum Českého krasu v Berouně, Správa CHKO Český kras a Správa jeskyní ČR připravují v rámci akce Evropské minerální dny na sobotu 25. září 2021 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby kombinovanou s návštěvou geologicky zaměřených expozic muzea a Koněpruských jeskyní.

Účastníci se mohou těšit na zážitek z aktivních vápencových lomů s výkladem o historii, těžbě, geologii a zpracování vápence, Jsou připraveny i ukázky současné těžební a dopravní techniky používané v lomech. Součástí prohlídky lomu budou také prezentace Správy CHKO Český kras a Správy jeskyní ČR, při nichž se účastníci dozví informace o ochraně přírody, zpřístupněných i nezpřístupněných jeskyních České republiky a o Mezinárodním roku jeskyní a krasu. Pro účastníky bude také připraveno malé pohoštění. Na závěr programu je možnost navštívit Koněpruské jeskyně s netradičním výkladem.

Kromě lomu se část programu odehraje také v berounském muzeu. Zde bude připravena komentovaná prohlídka Paleontologicko-geologické expozice a Geoparku Barrandien vedená muzejním geologem. Po ukončení programu budou účastníkům v Muzeu Českého krasu zpřístupněny stálé expozice a vyhlídka na město z ochozu Plzeňské brány.

Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků jednotlivých skupin je v 8:00, v 10:15 a v 12:30 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám. 87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz). Celý program trvá 6,5 h.

UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 osob v jedné skupině. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101 pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve dnech ÚT – NE, 9:00 (ne od 10:00) - 12:00 a 12:45 - 17:00. Přihlášky pro osoby starší 5 let jsou přijímány do neděle 19. září. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení, aby se mohli zúčastnit další zájemci. Účast na exkurzi je zdarma. Podmínkou účasti na exkurzi je vlastní pevná, plně uzavřená obuv. Platí zákaz požívání alkoholu či omamných a psychotropních látek před a v průběhu exkurze.

Veronika