Expedice Tepui 2009 - Marek Audy

Česká část výpravy se téměř po měsíci stráveném na stolových horách Venezuely vrátila domů. Všichni účastníci jsou zdraví.

V první fázi se čtyřčlenná česká skupina přesunula letecky pod Auyán tepui tzv. "Dáblovu horu. Po třídenním výstupu se snažila nalézt krasové jevy vázané na již dříve známe ponorné řeky, ztrácející se na náhorní plošině.První zkoumaný ponor nedaleko Campo Naranja je tvořen systémem vertikálních trhlin (griet). Voda odtéká subhorizontálními kanály vázanými na geologické vrstvy. Freatický systém je však pod hranicí průleznosti. Řeka navíc po několika stech metrech vyvěrá opět na povrch.Také do nebývale vydatných vyvěraček vázaných na Río Arcoiris na severní straně stolové hory se nepodařilo pro malý profil chodeb vniknout.Výzkum centrální části Auyán tepui se stal dalším referenčním bodem, který podporuje hypotézu vzniku pískovcových jeskyní jen v blízkosti vulkanických intruzí. Ty v popisovaném území chybí.

Po doplnění materiálu a sil se speleologové přesunuli vrtulníkem na Roraima tepui do jeskynního systému Ojos de Cristal. Mimo klasických speleologických a dokumentačních čiností byl proveden sběr vzorků speleotém a mikroorganizmů z jeskyně, které budou předány na Masarykovu univerzitu v Brně k dalšímu výzkumu.Na mineralogických vzorcích matečné horniny byla vyznačena orientace k severu. Tyto křemence a pískovce byly odebrány z různých výškových (vývojových) vrstev jeskyně pro upřesnění geneze křemencových (pískovcových) jeskyní.

V posledních dnech byl při povrchové vycházce po Roraimě nalezen zcela nový rozsáhlý systém propastí skalních mostů a mohutných jeskyní. Dokumentace tohoto systému však nebyla zahájena z důvodů nalezení lidských stop v jedné z částí systémů a z obav, aby se neopakoval spor o etický kodex, známý z let 2002-2004. Nalezená jeskyně nepřekonává délku Ojos de Cristal.

Expedice Tepui 2009 se zúčastnili:

  • Marek Audy
  • Richard Bouda
  • Roman Grošek
  • Martin Škrobák

Výprava byla zastřešena SVCN (Společnost venezuelských přírodních věd). Děkujeme tímto za pomoc s organizaci přepravní logistiky Ch. Brewerovi Caríasovi. (A také za nabroušení mačety).

Jeskyně Krystalové oči Río Arcoiris - Auyán tepui

přidat komentář

Diskuze ke článku

Zatím nikdo nepřidal k tomu článku komentář.
* povinné položky

Přidat komentář

captcha