Hľadá sa pán Karel Mach

Medzi pozoruhodné postavy speleológie v Nízkych Tatrách patrí pán Karel Mach z Prahy. Je to osobnosť, ktorá výraznou mierou ovplyvňovala speleologické dianie v Jánskej doline od 50. do 70. rokov 20. storočia. Niet o ňom dlhé roky žiadnych informácií a radi by sme mu odovzdali čestné členstvo v Speleoklube Nicolaus za jeho prácu.

Karel Mach dlhé roky spolupracoval s miestnymi jaskyniarmi, najmä Stanislavom Šrolom (1926-1992) pri odkrývaní tajomstiev podzemnej Štiavnice. V roku 1953 napríklad spolu zamerali a preskúmali priepasť Kosienky na Krakovej holi. Ide o ukážku mapovania z obdobia, keď sa tejto činnosti venovalo iba pár jednotlivcov.V rokoch 1949-1956 vznikla mapa Jaskynný komplex na ľavom brehu Štiavnice vo Svätojánskej doline na ktorej mal určite významný podiel. V archíve Slovenského múzea ochrany prírodya jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa ďalej nachádza mapa K. Macha z Novej Stanišovskej jaskyne, ktorá však nikdy nebola publikovaná. V pozostalosti po S. Šrolovi sme našli veľa rukopisných materiálov od K. Macha v ktorých je napríklad prepočet lanového vrátku na spúšťanie osôb do priepasti, alebo praktické metodické pokyny pri meraní jaskýň kompasom a sklonomerom. Karel Mach bol aj vynikajúci fotograf, ktorý urobil veľa kvalitných čiernobielych fotografií najmä z Jánskej doliny.Z archívnych materiálov v múzeu sme vyčítali, že v roku 1951 býval v Prahe na Vinohradoch na Velehradskej 28, 28. 6. 1952 býval v Prahe 6 na Vratislavovej 19, 17. 12. 1962 na Husovej 7 a 30. 7. 1968 býval v Prahe, Novom Meste ulica Příčná 8. Podľa slov J. Hučíka, ktorý s ním chodieval v Jánskej doline na akcie mal dcéru, ktorá by mohla mať dnes okolo 55 rokov. Ak by mal niekto akékoľvek informácie o ňom, tak sa prosím ozvite jaskyniarom z Liptovského Mikuláša na adresu holubek@smopaj.sk, alebo písomne na adresu Peter Holúbek, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš. Za pomoc vopred srdečne ďakujeme.