Hranická očima geologů

Barbora Šimečková hlásí přednášku s besedou k Mezinárodnímu dni geodiverzity

Hranická propast očima geologů !

Přednáška se koná v pondělí 10. října 2022 v 17.00 hodin v Zámeckém klubu Hranice. Návštěvníci uslyší postupně tyto osobnosti: doc. Milan Geršl, Ph.D., RNDr. Josef Stemberk, Ph.D., RNDr. Miloš Briestenský, Ph.D., RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. a RNDr. Jakub Stemberk, Ph.D.

Kdo to máte v dosahu, račte dorazit!

-VV-