Hraničná 2023

Speleopotápěči, pozor!

Ve dnech 24. - 26. 3. 2023 se koná setkání těch speleopotápěčů ČSS, kteří se přihlásili ke spolupráci s pracovní komisí pro speleopotápění, na lokalitě Hraničná!

Bližší informace získáte u Libora Čecha libor15@seznam.cz nebo cechhranickapropast@gmail.com nebo cech@hranickapropast.cz.

-vv-