II. ročník “Setkání speleopotápěčů ČSS”

O víkendu 29.4. – 1.5.2022 se na lokalitě Hraničná v Rychlebských horách konal druhý ročník “Setkání speleopotápěčů ČSS", který pořádala Komise pro speleopotápění ČSS. Setkání se konalo po delší přestávce, zaviněné protipandemickými opatřeními, a proto byli všichni účastníci rádi, že tentokrát akce proběhla bez problémů a podle reakcí zúčastněných i ke všeobecné spokojenosti.

15444

Setkání začalo již v pátek okolo poledne ponory na zatopeném horním díle Hraničná, kde nám majitel lokality, Honza Pokorný, vytvořil perfektní zázemí. Ponor ve vodě s perfektní viditelností si tedy náležitě užili všichni, ať už lokalitu znali nebo ji navštívili poprvé.

15446 15445

Páteční večer byl věnován administrativě, diskusi o smyslu a zaměření Komise pro speleopotápění, o spolupráci se Speleologickou záchrannou službou i o nových trendech v jeskynním potápění. Pozitivem byla účast dvou členů Předsednictva ČSS, Honzy Sirotka a Mirka Manharta, kteří se problematikou práce komisí již delší dobu zabývají a na řadu otázek tedy mohli bezprostředně reagovat. Výsledkem byla téměř stoprocentní shoda na závěrech, které mohou oba členové Předsednictva ve své práci považovat za projednané přímo s Komisí pro speleopotápění.

15443

Sobota byla opět věnována potápění na Hraničné, kde po ponorech vzniklo neformální přírodní shromáždění, na kterém bylo projednáno snad vše, co může jeskynní potápěč s kamarády projednávat. Navečer řada lidí odjela, ale přesto účast na večerním opekání a posezení byla oficiálně řečeno důstojná.

Setkání se zúčastnilo 25 speleopotápěčů ČSS, z toho jedna žena, Gabka Grézlová. Můžeme tedy s potěšením konstatovat, že akce se včetně několika omluvených kolegů zúčastnili prakticky všichni speleopotápěči ČSS, kteří se ke vzájemné spolupráci přihlásili. Do svých domovů jsme se tedy rozjeli s jasným přesvědčením, že tato akce rozhodně bude mít pokračování.

Libor Čech
Předseda Komise pro speleopotápění

Česká speleologická společnost