Inovované stránky a velká pocta pro ČSS

Vážení kolegové a příznivci České speleologické společnosti!

Dnem 1. Září 2011 byly spuštěny inovované stránky ČSS, spočívající zejména v doplnění obsahu a změně v uspořádání některých rubrik. Změny byly motivovány jednak potřebou začlenit nové informace do stávající struktury a také vašimi připomínkami k dosavadnímu provozu.

Obsah byl např. doplněn o informace o 16. mezinárodním speleologickém kongresu, nebo o krátkou historii ČSS. Největší změnou v uspořádání rubrik (záložek) je rozdělení naší činnosti na vše, co bezprostředně souvisí se zkoumáním krasu a jeskyní – Speleologická činnost a vše ostatní, což je souhrnně označeno jako Publikační a osvětová činnost. Podle toho byly přesunuty a upraveny i některé podrubriky. Tím např. došlo i k přesunu původního obsahu záložky „Vývěska“ a vzniku nové, výstižnější záložky „Ke stažení“.

Velmi podstatnou změnou, na první pohled viditelnou jen nově umístěným logem je skutečnost, že stránky ČSS jsou nyní, pro svoji informační hodnotu, pravidelně archivovány Národní knihovnou České republiky a jsou zařazeny do České národní bibliografie. Tímto se stávají součástí reprezentativního vzorku českého webu, který Národní knihovna hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace!

Tato mimořádná pocta naší práci a celé České speleologické společnosti nepotřebuje dalšího komentáře, proto se omezím jen na poděkování Národní knihovně za důvěru a ujištění, že v nastoleném trendu hodláme rozhodně pokračovat.

Přeji vám mnoho hodnotných chvil na stránkách České speleologické společnosti!

Zdeněk Motyčka
Předseda ČSS