K aktuální epidemiologické situaci

Předsednictvo na svém zasedání 17. 12. 2020 mj. projednalo i stávající epidemiologickou situaci a schválilo:

  1. předsednictvo i dozorčí sbor potvrdili platnost termínu a místa konání VH 2021 a SPF 2021

  2. předsedům ZO ČSS se doporučuje připravit "distanční" výroční členské schůze ve smyslu již dříve, počátkem listopadu sděleného doporučení; tzn., že výbory ZO ČSS připraví jednoznačné návrhy, které poté budou členové ZO ČSS schvalovat distančně e-hlasováním např. cestou e-mailu či jiným vhodným způsobem, splňujícím aktuálně platná vládní nařízení, zasahující do konání výročních členských schůzí

Veronika