Komise pro pseudokras

Komise pro pseudokras byla zřízena předsednictvem ČSS pro řešení speciální problematiky pseudokrasu a spolupráce se zahraničními partnery a s Mezinárodní speleologickou unií (UIS). Komise koordinuje organizování akcí s pseudokrasovou problematikou a centralizuje výsledky činnosti jednotlivých ZO ČSS pracujících v pseudokrasových oblastech.

Současné složení komise
předseda Jan Mertlík
člen Jiří Malík
člen Petr Jenč
člen Jiří Kopecký
člen Jaroslav Kukla