Konec papírového Spelea

22. 5. 2020

Předsednictvo ČSS na svém 16. zasedání dne 20. 5. 2020, po podrobném vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi současnými příjemci časopisu Speleo, rozhodlo o konci vydávání papírové formy časopisu Speleo, a to z důvodů příliš nízkého zájmu a naopak vysokých finančních nároků na pořízení příliš malého nákladu tiskoviny.

Časopis Speleo dále pokračuje v elektronické formě, a to na adrese https://www.speleo.cz/espeleo, kde jsou umístěna jak všechna čísla až do vydání č. 77, tak posléze budou vyvěšována všechna nová, která budou již v digitální formě zdarma všem. Po otevření elektronické formy bude umožněno stáhnout si číslo Spelea ve formátu jednoduchého PDF, jež bude možno si v případě osobního zájmu bez omezení vytisknout.

Další podrobnosti a komentář budou uveřejněny v prvním elektronickém čísle Spelea, které je v současné době v přípravě - jeho vydání se předpokládá do konce června.

Děkujeme za laskavé pochopení nejen moderně technologické situace, vedoucí k ukončení výroby papírového Spelea.