Králova jeskyně

ZO ČSS 6-07 Tišnovský kras posílá pozvánku na akci "Dny otevřených dveří Královy jeskyně", které se konají 30. 4. - 1. 5. 2022 ... bezpochyby u příležitosti sletu čarodějnic... - viz přiložená pozvánka.

Veronika