Kurs jeskynního měřičství a Therionu

15. – 17. november 2014;   Liptovský Mikuláš, Demänovská dolina;  Martin Budaj a Pavel Herich

V dňoch 15. – 17. novembra (sobota až pondelok – štátny sviatok) sa uskutoční základný meračský kurz a kurz kreslenia jaskýň pomocou programu Therion. Účastníci kurzu budú rozdelení do dvoch skupín podľa dosiaľ nadobudnutých schopností a vedomostí- prvá skupina sa bude zaoberať teóriou jaskynného meračstva, prácou s meračskými nástrojmi priamo v teréne, stabilizáciou meračských bodov, kreslením poľného náčrtu, atď., pričom po zdarnom zvládnutí základných postupov si osvojí aj základy práce v prostredí Therionu. Skupina druhá sa bude prednostne zaoberať teóriou a kreslením digitálnych máp jaskýň v Therione.

Kurz bude prebiehať v novozrekonštruovaných priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Jaskyne Demänovskej doliny budú hostiť terénne práce.

Čo je potrebné si prinesť

Bude zabezpečený nocľah v poľných podmienkach na koberci, je preto vhodné si doniesť spací vak a karimatku. Prvá skupina sa krátko bude zaoberať „klasickými“ meračskými pomôckami, preto ak je možnosť, treba si doniesť závesný kompas, sklonomer, šnúrku (min 10 m), písacie potreby, zápisník; uhlomer, pravítko, kalkulačku, milimetrový papier. Optimálna výbava merača pozostáva z vŕtačky (menšia baterková alebo ručná), vrtáku do betónu (do 6 mm=R) a k tomu prispôsobenej veľkosti hliníkových nitov, plastových štítkov (min 4x2 cm) s tenkými medennými drôtikmi na prichytenie štítku na nit. Na samotné meranie polygónových ťahov budeme používať okrem klasických nástrojov najmä DistoX1 a DistoX2, je nutné si k nim priniesť aj PDA alebo mobilný telefón s operačným systémom Windows a bluetooth - potrebné na kalibráciu DistaX, tiež je možné kresliť poľný náčrt priamo do zariadenia (do zariadení skopírovať program PocketTopo: paperless.bheeb.ch/download.html#PocketTopo). Nie nevyhnutné je mať so sebou i GPS, výškomer, fotoaparát a teplomer. Pre tých, ktorí budú mať záujem sa venovať Therionu (najmä skupina druhá), je nutné si priniesť laptop s predinštalovaným Therionom: therion.speleo.sk/download.php.

Niekoľko kusov jednotlivých nástrojov a prístrojov budú môcť zapožičať organizátori kurzu, preto nech nie je ktorýsi chýbajúci dôvodom neúčasti na kurze.

Záväzné prihlášky prosíme posielať na adresu herich@speleodd.sk , spolu s uvedeným zaradením do skupiny prvej alebo druhej.