Lezecký den - Holštejn, Moravský kras - 6.6. 2020

Dne 06.června 2020 proběhl tradiční workshop SZS stanice Morava "Lezecký den 2020"
Celá akce byla zorganizována členy Speleologické záchranné služby ČSS a členy ZO ČSS 6–19 Plánivy. Akce se zúčastnil rekordní počet účastníků, včetně dětí více než 50.
Po úvodu a prezentaci bezpečnostních směrnic ČSS, se účastníci seznámili s teorií a vyměnili si osobní zkušenosti s osobním vybavením pro jednolanovou techniku (SRT). Následně se účastníci rozdělili na tři skupiny. První skupina zůstala na základně Dittrich a prakticky si zkoušela uzly, používané v jednolanové technice. Následně se přesunula na skály u jeskyně Lidomorna. Druhá skupina se rovnou odebrala na Holštejn, kde byly pro účastníky vystrojeny lezecké cesty a kde se zdokonalovali v jednolanové technice. Třetí, pokročilá skupina, se na základně Dittrich věnovala teorii a nácviku vystrojování cest a kladkostrojů. Následně se také přesunula na Lidomornu.

Fota z akce:

Všem moc děkujeme za účast a zapojení se do workshopu. Těšíme se na vás opět za rok...
                                                                                                            (z podkladů FB; 02.07. 2020 - Bělehrádek)