Lezecký den na Holštejně - 11.6. 2016

Dne 11.6.2016 uspořádala Speleologická záchranná služba, stanice Morava, ve spolupráci se ZO 6-19 Plánivy lezecký den - workshop. Akce se celkem zúčastnilo 29 jeskyňářů, mezi kterými nechyběli děti, které si mohly formou hry vyzkoušet základy jednolanové techniky. Celá akce byla rozdělena na dvě na sebe navazující části. Dopolední část byla věnovaná osobnímu vybavení (bezpečnost a efektivita) pro použití při lezení jednolanovou technikou a tématické diskuzi s lékařem stanice SZS Morava o nehodách v jeskyni (základní principy první pomoci při nehodě v jeskyni). Odpolední blok workshopu nabídl účastníkům praktické ukázky důležitých uzlů, používaných v SRT. Dále pak možnost lezení po laně s překonáváním vertikálních úseků s přepínkami různé obtížnosti. Následně byly členy SZS předvedeny způsoby záchrany postiženého lezce, který zůstal ve visu na laně (metodiky SSF).

 

(vloženo 20.6.2016 - stanice Morava, Bělehrádek)