Lezecký den na Lidomorně - 14.06. 2014

Dne 14.6.2014 zorganizovala Speleologická záchranná služba, stanice Morava, v úzké spolupráci se ZO 6-19 Plánivy lezecký workshop pro veřejnost nejen jeskyňářskou. Akce se zúčastnilo více než 30 jeskyňářů, včetně (a to nás těší nejvíc) kopy dětí, které si formou hry mohly vyzkoušet základy jednolanové techniky (pod dozorem).

Celá akce byla rozdělena na dvě na sebe navazující části. První část - teoretická byla věnována základům jednolanové techniky, uzlům a osobnímu vybavení lezce. V druhé části si mohl každý vyzkoušet jednolanovou techniku "naostro", na vystrojených trasách stěny nad jeskyní Lidomorna na Holštejně.

Ráno v 9:00hod. se účastníci sešli na základně Dittrich. Zde proběhlo seznámení s Bezpečnostní směrnicí pro speleologickou činnost. Potom následoval blok věnovaný základním a nejpoužívanějším uzlům v jednolanové technice. Ke každému z předvedených uzlů byly uvedeny a prodiskutovány jeho vlastnosti, výhody \ nevýhody použití v praxi. Na závěr této části byla předvedena a okomentována osobní výstroj a pomůcky pro jednolanovou  techniku, které jsou nejen bezpečné, ale i pohodlné na manipulaci a efektivní pro výstup / sestup po laně.

Po pauze na oběd, se účastníci sešli u stěny jeskyně Lidomorna (kolem 14:00hod.), kde byla nachystána druhá část lezeckého workshopu. Ve stěně byly vystrojeny lezecké trasy různé obtížnosti - těžká, střední a pro děti. Na trasách čekaly účastníky různé "překážky" simulující reálné situace v jednolanové technice a to např. přechod přes přepínku, uzel na laně, přepínka výrazně do strany, přechod z lana na lano apod...

K konci celého dne došlo na ukázky záchrany zraněného lezce, který zůstal viset na laně, sestavování kladkostrojů, improvizace při řešení ztráty části lezeckého materiálu atd... 

Na závěr musíme konstatovat, že vyšší počet účastníků potěšil a přispěl k celkovému velmi pozitivnímu dojmu z celé akce. Jen tak dál ;o)

(ze zálohy obnoveno 31.5.15 - stanice Morava, Bělehrádek)