Lipovecká ventarola, Moravský kras - 23.01.2016

V sobotu dne 23.01.2016 v 17:35 byla kontaktována SZS Morava. V jeskyni Lipovecká ventarola, která se nachází v severní části Moravského krasu mezi obcemi Holštejn a Lipovec došlo ke zranění jeskyňáře. Po příjezdu SZS se na místě nacházely jednotky HZS a místní SDH. Policie ČR zastavuje dopravu na přístupové silnici kvůli výstavbě zázemí pro hasiče a záchranáře. Předaná informace: 5 jeskyňářů prozkoumávalo jeskyni, při výstupu jednoho z nich došlo k pádu z provazového žebříku do balvanité ssuti dómku. Dva zůstávají se zraněným, ostatní zavolali pomoc. Postižený při vědomí. Podezření na zlomený kotník a naražené zápěstí. Průzkumné družstvo se rychle seznamuje s charakterem jeskyně. Horizontální úžina ve sboru balvanů, přechází ve vertikální úžinu-propástku s volným lezením. Propástka ústí do stropu dómku cca -25m hluboko. Provazový žebřík je uvázaný v hodinách ve stropu "zvonu". Stav zraněného byl relativně stabilní, proto se čeká na lékaře. Cca 18:30 lékař stanice Mudr. Kala doprovázený S. Kovačičem sestupuje ke zraněnému. Po ohledání rozsahu zranění je jasné, že zraněný sám nevyleze. Týmové družstvo složené ze záchranářů SZS a HZS ohledává výstupovou trasu a osazuje kotvení pro transport vzhůru. Po rozhodnutí lékaře ASV staví na bezpečném místě tepelný stan pro zlepšení tepelného komfortu zraněného před náročným výstupem. Členové SZS doprovází na povrch dva prochladlé kamarády zraněného. Dokončují se přípravy pro transport zraněného. V horizontální úžině bylo přistoupeno k užití mikronáloží k rozpojení horniny.S ohledem na charakter jeskyně a na hmotnost a výšku zraněného je rozhodnuto použít pro fixaci zraněného celotělový postroj a HALF-Sked skořepinu k ochraně trupu. Asi v půli velmi komplikovaného transportu vertikální úžinou, byla skořepina odstraněna a ponechán celotělový postroj, umožňující měnit těžiště zraněného. To se nakonec ukazuje jako správně řešení. Ve 23:35 zraněného převzali záchranáři HZS před jeskyní, kteří jej dopravili přístupovou cestou k vozidlu lékařů rychlé zdravotnické služby.

(vloženo 24.01.2016 - Bělehrádek)