Lokality 2016

1574Vybrané speleopotápěčské lokality v České republice:

Moravský kras

Amatérská jeskyně

  • Punkva

Punkevní jeskyně

  • Červíkovy jeskyně
  • Horní jezírko
  • Dolní jezírko
  • Čtyřicítka

Odvodňovací štola

  • Stovka

Hranický kras

Hranická propast

  • Hranická propast