Lom Mexiko (Český kras) - 16.7.2011

Dne 16.7. 2011 probělo cvičení SZS stanice Čechy v lomu Mexiko v Českém krasu. Cvičení bylo zaměřeno na přestrojení ocelového lanového "Božského traverzu " instalovaným Tondou Zelenkou (autor většiny prvních lanových cest ve stěnách lomu), který s touto výměnnou souhlasil.

Tento travers je cca 30m dlouhý a začínají zde některé cesty stěnou. Byl vystrojen ocelovým lanem , které pro svoje stáří již bylo nebezpečné používat, proto toto lano bylo demontováno, včetně původního kotveni, které bylo nahrazeno 15ks lepenými nerez kotvami. Vlastní osazení traverzu novým nerez lanem bude provedeno na některé z následujících akcí.

Lom Mexiko je v Českém krasu hojně navštěvovanou lokalitou a proto je i v zájmu SZS, aby pohyb v něm byl co nejbezpečnější. Proto považujeme občasnou údržbu lanových cest za účelnou.

(vloženo 19.7. 2011 - stanice Čechy, Knak)