Manuál Navigace v jeskynním potápění

Na počátku roku proběhlo v Brně setkání instruktorů jeskynního potápění, které organizoval  Dan Hutňan s Jirkou Hovorkou.

Hlavním tématem bylo představení manuálu Navigace v jeskynním potápění, který je dílem Bila Phillipse, Dana Hutňana a Jirky Hovorky. Manuál řeší zásadní věc, kterou je sjednocení značení, umístění vodících šňůr a základních postupů při navigaci ve speleopotápění.

Autoři výrazně vykročili na cestu sjednocení v této oblasti, kde jakákoli nejednotnost, improvizace či absence znalostí může mít fatální důsledky. Všichni účastníci semináře si velmi dobře uvědomují, kolik práce, diskusí a možná i kontroverzí vedlo ke zpracování tohoto tématu. Proto je na místě ocenit i skutečnost, že své dílo autoři nezištně poskytli instruktorům nejen v ČSS, ale i těm, kteří aktivně provádějí výcvik jeskynních potápěčů mimo ČSS a jsou ze strany ČSS uznáváni jako seriózní partneři.

Komise pro speleopotápění upřímně děkuje autorům zmíněného díla za vstřícný a aktivní postoj při zpracování obtížného a tématu. Plošná prezentace manuálu v ČSS asi nebude složitá (viz zmíněné setkání v Brně), instruktory speleopotápění komerčních  výcvikových systémů odkazujeme na autory.  

18. 9. 2018, Libor Čech