Mezinárodní biospeleologická společnost - pod zemí nejsou jenom krápníčky, ale také breberky

SIBIOS-ISSB – Société Internationale de Biospéologie – International Society for Subterranean Biology – je mezinárodní vědeckou společností pro studium podzemních organismů a ekosystémů. Společnost byla založena v roce 1979 jako francouzská vědecká společnost a postupně se přes evropskou přeměnila v roce 2000 na současnou mezinárodní organizaci. Smyslem činnosti společnosti je podpora výzkumu organismů obývajících veškeré podzemní prostory (tedy i prostory menší než ty, do kterých se vejde člověk), podpora vzdělávání a šíření vědeckých informací o životě v podzemí, přispívání k ochraně podzemních biotopů.

Činnost společnosti tak zasahuje do mnoha biologických oborů – zoologie a systematika, ekologie, hydrobiologie, monitoring a ochrana životního prostředí, genetika, evoluce. Společnost vydala monumentální třísvazkové dílo Encyclopaedia Biospeologia a vydává časopis Subterranean Biology. S dvouletou periodicitou organizuje společnost mezinárodní konference. Jubilejní dvacáté konference, která se konala roku 2010 v kolébce biospeleologie, v Postojné, se zúčastnilo bratru 190 podzemních badatelů. Příští, jednadvacátá konference se bude konat v září roku 2012 na Slovensku v Košicích!

Vlastík Růžička, ZO 5-07 Antroherpon