NAMAK 2010 úspěšný!

Dne 8.4. 2010 se do vlasti vrátili účastníci již desáté expedice NAMAK. Geologicko-speleologický projekt věnující se dlouhodobě výzkumu solných pňů a solného krasu v Íránu pokračoval standardním způsobem - tj., byly odebírány vzorky sedimentů pro určení jejich stáří, vzorky vod pro analýzu chemismu a také byly měřeny průtoky na jednotlivých jeskynních vývěrech i povrchových tocích na lokalitách Namakdan, Hormoz a Džahání. Na dlouhodobě instalovaných kolících byla též měřena rychlost eroze různých typů povrchu solného krasu a případný pohyb solného ledovce. Získaná data jsou analyzována a postupně jsou a budou publikována v odborném tisku.

Ze speleologických výsledků stojí za zmínku dokumentace několika studňovitých šachet s navazujícími krátkými jeskyněmi (Šachta 324, Puzzle, Kozí, Nekozí) a dokumentace ponorné jeskyně Čulín s relativně velkým dómem (vše na solném pni Džahání). Na nově navštíveném pni Darbast byla objevena a zdokumentována jeskyně Shahrazad. Dále byl učiněn (v důsledku přítomnosti kameramana a redaktora ČT) medializovaný, ale neúspěšný pokus o propojení jeskyně Horní vchod s Jeskyní 3N na Namakdanském pni. Podařilo se sice prohrabat závalem sedimentů na konci známých částí Horního vchodu, ovšem v nově objevených prostorách bylo zjištěno, že tato část jeskyně je dnes utvářena ve starých i nových sedimentech a je tedy silně nestabilní a mění se s každou novou povodní (kolapsy stropu, boční závaly, ucpávky odtoků). Pro další práce byla tato část jeskyně vyhodnocena jako příliš nebezpečná a navíc s mizivou nadějí na průstup dál. Prostory jsou totiž příliš široké a přitom zanesené novými sedimenty a zařícené starými sedimenty, takže nelze určit kudy směřuje hlavní průsak do předpokládaných cca 100 m vzdálených volnějších prostor v Jeskyni 3N.

V závěru pobytu na Namakdanu byl ale učiněn jeden důležitý objev. Jedná se mohutný ponor pokračující zatím neprozkoumanými nízkými prostorami dál. Velikost tohoto ponoru odpovídá ponoru do Jeslyně 3N a je tedy zřejmé, že může následovat značně dlouhá jeskyně.

Celkem bylo během expedice NAMAK 2010 objeveno a zkoumáno asi 1500 m nových jeskynních prostor.

Účastníci: J. Bruthans, M. Filippi, O. Jäger, S. Šlechta, P. Závada, L. Palatinus, J. Kamas (24 dní) a V. Kořen, E. Janoušek a Š. Mikeš (10 dni). Za perskou stranu spolupracovali především M. Zare a N. Asadí.

Projekt NAMAK 2010 byl podpořen Expedičním fondem s partnery: GUMOTEX, HUMI Outdoor, Koktejl, Evropská cestovní pojišťovna a www.HedvabnaStezka.cz.

přidat komentář

Diskuze ke článku

Zatím nikdo nepřidal k tomu článku komentář.
* povinné položky

Přidat komentář

captcha