Nehoda v jeskyni Rudické propadání 29.9.2022

 Během mezinárodního setkání speleozáchranářů došlo při exkurzním sestupu spodní chodbou Rudického propadání k nehodě. Izraelskému jeskyňáři se zkomplikovala situace při delším pobytu ve vodopádu aktivně proudícího Jedovnického potoka. Jeho transportní vak se naplnil vodou, což mělo za důsledek zpomalení pohybu na laně. Vlivem vystavení padající vodě, u něho došlo k hypotermii a bylo nutno mu pomoci vystoupit na povrch. Akce byla úspěšná.

Video z akce: ...