Nové objevy v Divišově jeskyni

 Objev v Divišově jeskyni.

Začátkem května 2015 se členům Speleoklubu Týnčany, ZO 1-08 ČSS, podařilo prostoupit do volných a dosud neznámých prostor v Divišově jeskyni v Týnčanském krasu.Divišova jeskyně je situovaná u paty návrší Kozinců v údolí potoka Brzina. Jedná se z větší části o freatickou jeskyni. Prostory jeskyně jsou zaplněny hlavně hlínami a jíly in situ či splavenými z vyšších částí jeskyně, místy se objevuje kamenná suť z nerozpustných vložek ve vápencích. Tyto sedimenty ve freatické části většinou zcela vyplňují chodby a prostory jeskyně.

Protože se jedná o splavené a v jeskyni usazené sedimenty, využívá náš klub pro výzkum a prolongaci jeskyně metodu hydrotěžby, kdy se sedimenty rozplavují tlakovou vodou a pomocí kalového čerpadla dopravují mimo jeskyni. Větší kameny se transportují v kýblech ručně ven. Tato metoda se poprvé využila na lokalitě v roce 1981 a nyní novodobě od roku 2006. Za těch posledních devět let se nám podařilo jeskyni prodloužit o 75 metrů a zpřístupnit pro výzkum další chodby a drobné dómovité prostory (Bohoušovy Lázně a Májové chodby) v celkové kubatuře přes 180 m3.

Tato naše činnost byla v letošním květnu korunována prostoupením ze spodních pater jeskyně opět na běžnou úroveň hladiny vody v jeskyni a zde objevením volných prostor o celkové délce 16,5 metru a o denivelaci 10 metrů. Objevený dómek dostal název „Čtyřicítka“ a to z důvodu, že takto významný objev se v Divišově jeskyni podařil po čtyřiceti letech, kdy v roce 1975 byla objevena Srpnová chodba a také proto, že v tomto roce několik členů našeho klubu oslavilo tento věk.

Nyní, po letech průzkumné činnosti můžeme říct, stálo to za to! Ale rovnou jedním dechem dodáme, že není všem dnům konec, že nejen tušíme, ale nyní už i víme, že Divišova jeskyně pokračuje dál a že na nás čekají ještě další objevy!

Za ZO 1-08
Radim Brom

 

Foto1 – Dómek Čtyřicítka je největší prostorou objevenou v roce 2015 v Divišově jeskyni (foto N. Krejcarová).

4219

Foto2 – Ústí dosud nezkoumané chodby do dómku Čtyřicítka (foto N. Krejcarová).

4220


Fotogalerie Speleoklubu Týnčany

Dokumentační video z objevu