Nové objevy v jeskyni Dalovica pecina

 

Ve dnech 20.8. - 28.8. proběhla společná česko-polská expedice Medúza 2015 do jeskyně Dalovica pecina, nacházející se v Černé Hoře. Expedice navazovala na sérii předchozích expedic, jejichž počátek sahá až do roku 2003, kdy se podařilo objevit rozsáhlé pokračovaní prostor za tzv.1. a 2. sifonem. V letošním roce bylo cílem překonání 3.sifonu, který se nachází téměř 3km daleko a lezecký průzkum výše položených pater a galerií. V obou případech bylo dosaženo úspěchu a objeveno více než 800m nových prostor! Cestu za třetím sifonem uzavírá další, v pořadí 4. sifon, jehož překonání bude cílem některé z budoucích expedic. Dalším úspěchem expedice je, že během čtyřdenního pobytu útočného týmu za sifony se podařilo polské části expedice nově zmapovat celý hlavní tah jeskyně v délce cca 4km a pořídit fotografickou a filmovou dokumentaci.