Nové znění bezpečnostní směrnice ČSS

Dne 17. 12. 2020 předsednictvo schválilo úpravu bezpečnostní směrnice ČSS, která se tak stala platnou a závaznou, a v případě jakéhokoliv problému se podle ní striktně posuzuje případná nehoda.

Bezpečnostní směrnici v aktuálně platném znění najdete na www.speleo.cz v příslušné sekci Ke stažení na adrese https://www.speleo.cz/dokumenty-a-formulare-css

Veronika