Nový trenažér pro nácvik jednolanové techniky

V jeskyni 13C byla dokončena 1. etapa přírodního trenažéru pro nácvik jednolanové techniky a záchranářských technik. Trenažér byl primárně vybudován pro výcvik členů ČSS, SZS a spolupracujících organizací IZS. Materiální vybavení trenažéru bylo financováno z grantových, účelově vázaných, prostředků SZS.

Dóm halucinací v jeskyni 13C v Moravském krasu se svoji hloubkou více než 40 m se již odedávna jevil jako vhodnou lokalitou pro zbudování trenažéru jak pro nácvik jednolanové techniky, tak i pro nácvik záchranářských technik. Zvonovitý tvar dómu poskytuje vysoce kvalitní potenciál pro realizaci lanových cest v jeho převislých stěnách. Záměru také nahrával poměrně snadný přístup k trenažéru, přičemž by nebyl omezován ani speleologický výzkum, který v této části byl již ukončen.

K rozhodnutí o zbudování trenažéru v této lokalitě došlo koncem roku 2007. Hlavním důvodem bylo mít možnost nácviku záchranářských technik pro stanice SZS, výcvik jejich členů a výcvik složek HZS, ke kterému je SZS vázána smlouvou. Předpokládalo se rovněž využití trenažéru pro nácvik jednolanové techniky pro členy ČSS.

První etapa realizace začala na začátku roku 2008 a s přestávkami byla dokončena koncem roku 2009. Cílem první etapy bylo zejména zajištění přístupu k jícnu Dómu halucinací a vybudování prvních lezeckých cest. Po osazení 20 kotvení byl zabezpečen přístup do prostoru nástupního můstku a byly vytvořeny 3 lezecké cesty. Lano Singing Rock R44 průmeru 10,5 mm bylo instalováno pomocí šroubovacích nerezových karabin Kong (průměr 10 mm, nosnost 60 KN) do lepených kotev Petzl Batinox (nosnost 50 KN). Tato konfigurace byla navržena zejména pro zátěžové aplikace, jako je nácvik tahacích a technických manipulací při zatížení více osobami v jednom kotvicím bodě. Dvě lezecké cesty simulují reálnou trasu vystrojení propasti (lehčí a těžší cesta). Třetí cesta vede podél 36 m dlouhého ocelového žebře v jednom kuse až na dno a lze ji využít pro nácvik lezení "dlouhé" vertikály nebo jako instruktorské lano.

Druhá etapa realizace by měla proběhnout v roce 2010 s pomocí dalšího materiálu ve stejném rozsahu. Předpokládá se vybudování dalších dvou cest na doposud nevystrojené straně propasti, dále několik jednoduchých cvičných cest do 10 m nade dnem dómu vzájemně propojených lanovými traverzy a nakonec vystrojení paralelní propástky jakožto simulace průstupu úžiny s návratem na dno dómu. Celkově 40 kotev, 50 karabin, 400 m lan a charakter lokality by ve výsledku měl zajistit vysoce kvalitní tréningovou lokalitu k nácviku technik na různých úrovních obtížnosti. Ze strany SZS se jedná o další aktivitu v rámci programu prevence nehod v jeskyni.

Pokyny pro používání přírodního trenažéru pro nácvik lezeckých a záchranářských technik

Plán cest

Kalendář rezervací

Petr Polák
SZS stanice Morava

přidat komentář

Diskuze ke článku

03. Kyvadlo (Odpověď na příspěvek č. 03)

Datum: 02. 06. 2010 06:25|Od: Pavel K|reagovat
Protože už první lezci se nevyvarovali kontaktu s kyvadlem, označil jsem lana, která vedou ke kyvadlu za zakázaná. Jedno lano vede na horní závěs kyvadla a cesta odtud nepokračuje a druhé lano je označeno až v polovině délky pod druhou přepínkou a vede k boxu s kyvadlem. Prosím, respektujte zákazy. Kyvadlo měří nepřetržitě mikrodeformace masívu (nanometry) za účelem predikce zemětřesení.

02. Kyvadlo (Odpověď na příspěvek č. 03)

Datum: 05. 05. 2010 08:54|Od: Petr P|reagovat
Vyhodnocovací jednotka kyvadla byla přesunuta do vyšší polohy propasti, poněvadž byla často zatápěna Bílou vodou, zejména na jaře. Lezecké cesty jdou ale mimo kyvadlo. Účastníci samozřejmě budou na přítomnost kyvadla upozorněni v rámci přihlašovací procedury.

01. Počin zasluhující pochvalu

Datum: 04. 05. 2010 21:08|Od: franci musil|reagovat
Samozřejmě je to výborná zpráva a záslužný počin. Jsem osobně rád, že SZS a Plánivská skupina vyšla vstříc jeskyňářům ČSS. Co mi ale na informaci chybí je zpráva o Kalendovu měřícím kyvadlu...
* povinné položky

Přidat komentář

captcha