Odklad VH a SPF 2021

11. 3. 2021

Z důvodu současné epidemické situce a jejího průběhu, který se nejeví jako příliš utěšený a nelze předjímat jeho další vývoj, se předsednictvo České speleologické společnosti rozhodlo odložit konání Speleófora 2021 a jemu předcházející valné hromady ČSS z dubnového termínu na nový podzimní:

valná hromada ČSS: v pátek 1. října 2021

Speleofórum 2021: víkend 1. - 3. října 2021

Místo konání akcí ani další související záležitosti se nemění - prostory a ubytování ve Sloupě jsou v předstihu předběžně rezervovány.

Bohužel ani letos nás tato komplikace neminula - nezbývá, než to opět zvládnout.

Veronika