Oslavujeme úspěch na Sardinii!!!

Česko-slovensko-polsko-italské expedici jeskynních potápěčů na Sardinii se podařilo v neděli 6. října 2013 najít mnoho let hledané propojení mezi rozsáhlým jeskynním systémem Bue Marino a jeskyní Su Molente. Navázali tak na úspěšný počin z loňska, kdy konečně objevili začátek hledané cesty pod údolím Codula di Luna. Díky spojení dvou jeskyní se otevřela do budoucna reálná šance na vznik nejdelšího jeskynního systému Itálie, který dělí od spojení už poslední hledaná cesta – propojení k jeskyni Su Palu–Su Spiria, dlouhé 45 km. Bue Marino dosáhlo délky 26 180 m.

Poté, co se čtveřice potápěčů (Dan Hutňan, Miroslav Manhart, Martin Honeš a Pavel Strnad) probila s transportním materiálem do vzdálených částí jižní větve Bue Marina, pokračovala dvojice Hutňan–Manhart přes vloni objevený sifon Martin a dále předpokládaným směrem až do nových částí. Po několika hodinách náročného prostupu suchými i zatopenými částmi Bue Marina se tak jeskyňáři vynořili ve známých prostorách Su Molente. Pomocí rádiomajáku provedli účastníci expedice upřesnění pozice začátku sifonu Martin vzhledem k údolí Codula di Luna

Kromě propojení jeskyní Bue Marino a Su Molente potápěči přemapovali sifon Terminale a vyčistili ho od starých šňůr. Při mapování objevili neznámou odbočku, dlouhou 180 m, s možností dalšího pokračování. Chodba dostala název Rarafa.

Výbornou práci při transportech materiálu a fotodokumentaci známých i nově objevených částí jeskyně vykonala slovenská část expedice.

Všem, včetně mistra kuchyně Jardy Bečky, patří poděkování.

Akce se zúčastnili členové ZO 1-10 Speleoaquanaut: Daniel Hutňan, Miroslav Manhart, Martin Honeš, Radomír Teichmann, Pavel Strnad, Martin Hutňan, Rafal Krzewinski, Jaroslav Bečka, Ondřej Kuba, členové SSS ze skupiny Speleodiver: Karol Kýška, Michal Plankenbuchler, Tomáš Urban, Erik Kapucian, Barbora Kýšková, Mário Durec, za ZO ČSS 7–02 Hranický kras Jiří Pišl a Sardové Leo Fancello a Roberto Loru.

Daniel Hutňan a Pavel Strnad