Pdf Speleo

Sděluji dobrou zprávu. Pdf verze prvního eSpelea je ke stažení a vytištění. Odkaz na ni naleznete na titulní straně pod záložkou eSpeleo. Tisku zdar!

A čekáme na Vaše příspěvky do dalšího Spelea! Za redakci Jiřina

PS A protože opakování je matka moudrosti: uzávěrka příspěvků do sborníku Speleofórum je, jako pokaždé, v polovině prosince (letošního)!